Isporuka

ISPORUKA  NARUČENOG ARTIKLA

  • Naručeni artikli putem sajta Prirodno bih  biće Vam isporučeni posredstvom predstavnika eksterne firme koja vrši dostavu robe za nas u roku od pet (5) radnih dana od dana kada smo Vam potvrdili narudžbu.
  • Isporuka naručenog artikla se vrši isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
  • Eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas, pošiljke donose na adresu za isporuku u vremenskom periodu od 8h do16h.
  • Molimo Vas da u tom periodu obezbjedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.
  • Firma koja vrši dostavu robe za nas će uručenje pošljke pokušati u dva navrata.
  • Uobičajena praksa je, da Vas predstavnik eksterne firme koja vrši dostavu robe za nas, pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke.
  • Ukoliko Vas ni u ugovorenom ponovljenom terminu ne pronađe na ugovorenoj adresi, pošiljka će biti vraćena, i u tom slučaju će se smatrati da ste odustali od narudžbe, te da ste ugovor raskinuli.
  • Služba prodaje putem sajta Prirodno bih će  naknadno kontaktirati Potrošača kako bi ustanovili razlog neuručenja narudžbe, te kako bi se dogovorili o eventualnom ponovnom slanju artikla.

POVRAT – ODUSTANAK ILI ZAMJENA NARUČENOG ARTIKLA

  • Ukoliko se slučajno desi da po prijemu pošiljke  ustanovite da isporučeni artikl ne odgovara naručenom ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail adresu info@prirodnobih.com i opišete nastali problem.
  • U najkraćem mogućem roku obavijestićemo Vas o daljem postupanju.